АУ-ПЛОВДИВ    МАВТ при РГАУ-МСХА 

АСОЦИАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ТИМИРЯЗЕВСКАТА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ
КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА МАВТ

          
     
  Новини   МАВТ- БГ
 


В периода 20-23 септември 2017 г. проф. дсн Сергей Леонидович Белопухов - зам.-ректор по научната дейност и иновационното развитие на Московската селскостопанска академия К. А. Тимирязев ще посети Аграрния университет - Пловдив за продължаване на договора за сътрудничество между двата университета.


Обявен е Вторият Конгрес на МАВТ, който ще се състои в периода 25-30
май 2009 година в град Москва.
Моля, членовете на МАВТ-БГ, желаещи да участват в конгреса да се свържат с доц.Андон Василев до 15.02.2009 година за уточняване на детайлите.


В момента тече процедура по регистриране на нови членове на МАВТ-БГ!!!
За изисквнията за членство и процедурата за регистриране можете да прочетете тук

 

 

Седалището на Асоциацията е базирано в:

Аграрен Университет-Пловдив
ул. "Менделеев" 12,
4000 Пловдив
тел:032 654 404
e-mail:
andon.vasilev@abv.bg

МАВТ в Русия
Адрес: Российская Федерация, 127550 Москва, Тимирязевская ул. 49
Телефон: +7 (495) 977-64-62
e-mail: alumni06@timacad.ru