АУ-ПЛОВДИВ
    МАВТ при РГАУ-МСХА
 

АСОЦИАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ТИМИРЯЗЕВСКАТА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ
КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА МАВТ

           
        
     
  Членство             МАВТ- БГ
 

Членове на МАВТ-БГ стават лица преминали през процедура на регистрация, регламентирана от Устава на Асоциацията

За да станете член на МАВТ-БГ е необходимо:

1. Да попълните заявление с текст:
Моля да бъда приет за член на МАВТ-БГ
и да добавите в него следната информация:
Име, презиме и фамилия
Завършен факултет, година на постъпване, година на завършване;
Проведена специализация в Тимирязевската Академия;
За кандидатстващите като "приятели на ТА", тази информация не се попълва;
Месторабота - организация, заемана длъжност
Информация за кореспонденция - e-mail, телефон
Дата на подаване на молбата (DDMMYYYY-15.06.2009)

Моля подайте молбата лично или чрез e-mail до
проф. Андон Василев


2. След утвърждаване на кандидатурата от Управителния съвет на Асоциацията, трябва да платите годишен членски внос от 30 лева
чрез превод по сметка:
Societe Generale Експресбанк
клон Пловдив, ул.Белград 16
Банков код/SWIFT: ТТBB BG 22
IBAN BG33TTBB94001523943512

При превода да се посочат трите имена на вносителя, а за основание на превода да се посочи "членски внос".

 

 

Седалището на Асоциацията е базирано в:

Аграрен Университет-Пловдив
ул. "Менделеев" 12,
4000 Пловдив
тел: 032 654 404
e-mail:
andon.vasilev@abv.bg

МАВТ в Русия
Адрес
: Российская Федерация, 127550 Москва, Тимирязевская ул. 49
Телефон: +7 (495) 977-64-62
e-mail: alumni06@timacad.ru