АУ-ПЛОВДИВ    МАВТ при РГАУ-МСХА 

АСОЦИАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ТИМИРЯЗЕВСКАТА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ
КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА МАВТ

                                  
     
  за МАВТ-БГ      устав МАВТ-БГ        протокол МАВТ   МАВТ- БГ
 


През месец май 2006 г. в град Москва се проведе Първия Конгрес на Випускниците на Тимирязевската селскостопанска академия (РГАУ-МСХА) "Интерфорум-2006". В него взеха участие 87 души от 48 страни в света, в това число и от България. На форума бяха приети следните решения:

1. Да се учреди Международна Асоциация на Випускниците на Тимирязевската Академия.
2. Да се създаде организационна структура, да се утвърди устав и да се изберат ръководящи органи на Асоциацията.
3. Да се определят условията за формиране на бюджета на Асоциацията и размерите на членския внос на физическите и юридически лица.
4. Да се проведе следващ конгрес на Асоциацията след 3 години, през май 2009 г.
5. Да се създаде сайт на Асоциацията, който отразява пълно информацията за нейната дейност.

Международната Асоциация на Випускниците на Тимирязевската Академия е организация с нестопанска цел, обединяваща абсолвенти от различни страни в света. Нейна главна цел е създаването на условия за поддържане на творчески връзки на абсолвентите с тяхната Алма Матер.
За улесняване на контактите Асоциацията изгражда филиали и представителства на в различни страни.

Инициативният комитет на българските участници в "Интерфорум-2006" предложи проф. д-р Андон Василев от Аграрния Университет в Пловдив за член на Съвета на Асоциацията и му възложи организиране на нейно Представителство в България.

На 15.12.2008 година с решение N 902 на Пловдивския Окръжен Съд беше учредена Асоциацията на Випускниците и Приятелите на Тимирязевската Академия в България (МАВТ-БГ). По предложение на Управителния Съвет в състав: Андон Василев - председател, Пенко Атанасов и Светльо Стойчев - членове, Ректорският съвет на Аграрния Университет-Пловдив разреши седалището на Асоциацията да бъде базирано в Аграрния Университет, а уеб-сайта й да бъде интегриран в официалния сайт на Университета.

 

Седалището на Асоциацията е базирано в:

Аграрен Университет-Пловдив
ул. "Менделеев" 12,
4000 Пловдив
тел:032 654 404
e-mail:
andon.vasilev@abv.bg

МАВТ в Русия
адрес
: Российская Федерация, 127550 Москва, Тимирязевская ул. 49
тел: +7 (495) 977-64-62
e-mail: alumni06@timacad.ru