АУ-ПЛОВДИВ    МАВТ при РГАУ-МСХА 


АСОЦИАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА ТИМИРЯЗЕВСКАТА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ

КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА МАВТ
        
     
  Добре дошли в нашия сайт!   Новини
 

Международната Асоциация на Випускниците на Тимирязевската Академия (МАВТ) е обществена, професионална организация с нестопанска цел на випускниците и специализантите на Тимирязевската Академия. Асоциацията има за цел да осигурява образователна, научно-методическа и морална подкрепа на членовете си в професионални им начинания.

Асоциацията на Випускниците и Приятелите на Тимирязевската Академия в България (МАВТ-БГ) е колективен член на МАВТ. Тя е учредена с решение
N 902 от 15.12.2008 на Пловдивския Окръжен Съд. Асоциацията има за цел да улесни контактите на своите членове с МАВТ и да съдейства за пълноценното интегриране на българските членове в нейната дейност.

 


В момента тече процедура по регистриране на нови членове на МАВТ-БГ!!!

За изисквнията за членство и процедурата за регистриране можете да прочетете тук

 
Уеб дизайн - гл.ас.д-р Анна Николова, кат.Ботаника, АУ-Пловдив